טופס מקוון: הודעה מוקדמת על סיום עבודה - מכתב התפטרות

שירות חינמי בחסות מערכת עובדים.io
למחשוב תהליכי קליטת עובדים וניהול כוח אדם

הפרטיות שלך חשובה לנו, לעולם לא נעביר את המידע שלך לגורם שלישי בלי בקשתכם

עובד המעוניין להתפטר חייב להודיע למעסיקבכתב ובראש זהו שירות חינמי לשליחת מכתב התפטרות (הודעה מוקדמת) העונה על דרישות החוק

לפי החוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס״א–2001

עובדים המעוניינים להתפטר מעבודתם, חייבים להודיע על כך למעסיק בכתב ומראש. המכתב למעסיק המודיע על כך נקרא "הודעה מוקדמת" או "מכתב התפטרות".

מה צריך לכתוב בהודעה מוקדמת

סעיף 2ג לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות קובע שהמכתב צריך לציין את:

  • יום הוצאת ההודעה

  • היום שבו יחסי העבודה יסתיימו בפועל (לאחר תום תקופת ההודעה מוקדמת)

מה קורה אם לא מסרתי הודעה מוקדמת?

סעיף 7ב לחוק קובע שעובד שלא נתן למעסיק הודעה מוקדמת, חייב בתשלום פיצוי למעסיק בגובה השכר הרגיל שהעובד היה מקבל, אילו עבד בתקופת ההודעה המוקדמת.

במקרה זה המעסיק רשאי לנכות את סכום הפיצוי מכל סכום המגיע מהמעסיק לעובד.

מה משך תקופת ההודעה המוקדמת?

משך התקופה תלוי בשני גורמים:

  1. הבסיס לחישוב השכר: משכורת חודשית או שכר על בסיס שעתי/יומי

  2. משך הזמן שהעובד עבד אצל המעסיק (הותק)

תקופת ההודעה המוקדמת לגבי עובדים במשכורת

עובדים במשכורת (המשתכרים על בסיס של חודש או תקופה ארוכה יותר) נדרשים לתקופת הודעה מוקדמת בהתאם לוותק שלהם בעבודה.

סעיף 3 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות מגדיר את תקופת ההודעה המוקדמת לעובדים במשכורת חודשית:

ותק אצל המעסיק תקופת הודעה מוקדמת נדרשת
פחות מחודש אחד לא נדרשת הודעה מוקדמת
בין חודש אחד לשישה חודשים (כולל) יום אחד עבור כל חודש עבודה
בין 7 חודשים ופחות משנה 6 ימים + 2.5 ימים על כל חודש מעבר לחודש השישי
לפחות שנה חודש שלם

ובפירוט:

מספר חודשי עבודה תקופת הודעה מוקדמת נדרשת
0 אין הודעה מוקדמת
1 1 ימים
2 2 ימים
3 3 ימים
4 4 ימים
5 5 ימים
6 6 ימים
7 8.5 ימים
8 11 ימים
9 13.5 ימים
10 16 ימים
11 18.5 ימים
12 חודשים (שנה) או יותר חודש אחד

תקופת ההודעה המוקדמת לגבי עובדים בשכר

עובדים בשכר (המשתכרים על בסיס יומי או שעתי​) נדרשים לתקופת הודעה מוקדמת בהתאם לוותק שצברו בעבודה.

סעיף 4 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות מגדיר את תקופת ההודעה המוקדמת לעובדים במשכורת חודשית:

ותק אצל המעסיק תקופת הודעה מוקדמת נדרשת
פחות מחודש אחד לא נדרשת הודעה מוקדמת
שנה עבודה ראשונה יום אחד עבור כל חודש עבודה
שנה עבודה שניה 14 ימים + יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה בשנה השנייה
שנה עבודה שלישית 21 ימים + יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה בשנה השנייה
שנה עבודה רביעית ואילך חודש שלם

ובפירוט:

תקופה מספר חודשי עבודה תקופת הודעה מוקדמת נדרשת
פחות מחודש אחד 0 אין הודעה מוקדמת
שנת העבודה הראשונה 1 1 ימים
2 2 ימים
3 3 ימים
4 4 ימים
5 5 ימים
6 6 ימים
7 7 ימים
8 8 ימים
9 9 ימים
10 10 ימים
11 11 ימים
שנה העבודה השניה 12 14 ימים
13 14 ימים
14 15 ימים
15 15 ימים
16 16 ימים
17 16 ימים
18 17 ימים
19 17 ימים
20 18 ימים
21 18 ימים
22 19 ימים
23 19 ימים
שנה העבודה השלישית 24 21 ימים
25 21 ימים
26 22 ימים
27 22 ימים
28 23 ימים
29 23 ימים
30 24 ימים
31 24 ימים
32 25 ימים
33 25 ימים
34 26 ימים
35 26 ימים
שנה רביעית ואילך 36 חודש

איך מחשבים מתי נגמרת תקופת ההודעה המוקדמת?

תקופת ההודעה המוקדמת נספרת בימים קלנדריים או בחודש קלנדרי, לא בימי עבודה.

כלומר כוללים בספירה גם סופי שבוע וחגים.

(כוללים גם ימי מחלה ומילואים.)

הודעה של חודש קלנרי תינתן מיום בחודש אחד ועד אותו יום בחודש הבא. אפשר לראות שהתקופה תשתנה בהתאם לאורך החודש בו היא ניתנה.

לדוגמה, אם נדרשת הודעה מוקדמת של חדש:

  • אם נשלחה ב-01/02 אז ההתפטרות תכנס לתוקף ב-01/03 - כלומר 28 ימים.

    • אלא אם מדובר בשנה מעוברת (כמו 2020, בה יש 29 ימים בחודש פברואר) ואז התקופה תהיה 29 ימים
  • אם נשלחה ב-10/08 אז ההתפטרות תכנס לתוקף ב-10/09 - כלומר 31 ימים.

  • אם נשלחה ב-31/03 אז ההתפטרות תכנס לתוקף ב-30/04 (כי אין 31/04) - כלומר 30 ימים.

איך מחשבים את הותק?

הותק נספר בחודשי עבודה קלנדריים מלאים.

חודש קלנדרי המתחיל ביום X מסתיים ביום X החודש הבא. אלא אם אין יום X בחודש הבא, אז הוא יסתיים ביום האחרון של החודש הבא.

לדוגמה:

תאריך תחילת עבודה תאריך לחישוב ותק ותק בחודשים
1/1/2022 31/1/2022 0
1/1/2022 1/2/2022 1
1/1/2022 28/2/2022 1
1/1/2022 1/3/2022 2
10/4/2023 09/05/2023 0
10/4/2023 10/05/2023 1
31/03/2023 30/04/2023 1 (כי אין 31/4)

איך? צרו טופס מקוון ושלחו קישור לעובדים, בשני שלבים פשוטים
הטפסים החתומים יגיעו אליכם למייל

צרו טופס עבור הארגון שלכם

עם כתובת דוא"ל לקבלת הטפסים החתומים וההגדרות הרלוונטיות אליכם

שלחו לעובדים קישור לטופס שיצרתם

הטופס עובד מצוין במכשירים ניידים כך שתוכלו לשלוח גם בווטסאפ ו-SMS

קבלו את הטפסים החתומים בדוא"ל

כל טופס יישלח כקובץ PDF אליכם ואל העובד

צרו טופס זה חינם וללא התחייבות

אודות השירות

אתר tofes101.co.il מציע שירותים חינמיים בחסות מערכת עובדים.io למחשוב תהליכי קליטת עובדים וניהול כוח אדם.
השירות עלה לאוויר באוגוסט 2015 עם טופס 101 דיגיטלי. כיום הוא כולל מגוון רחב טפסים ושירותים ואנחנו מוסיפים כל הזמן עוד.

המערכת והשירות מפותחים ע"י חברת טפז המספקת פתרונות למחשוב טפסים ותהליכים ארגוניים.
בנוסף לעובדים.io, המיועדת לטפסים בתחום של כוח אדם, אנו מציעים שירותי מחשוב טפסים מכל סוג באמצעות מערכת טפז.
באתר שלנו דוגמאות דוגמאות רבות לטפסים שמחשבנו ומידע נוסף על המערכת ועל השירותים שאנו מספקים.

צור קשר