טופס מקוון: טופס בל 250 (בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה)

שירות חינמי בחסות עובדים.IO

מעדיפים להדפיס ולמלא על נייר? הורידו קובץ PDF של טופס 250

הפרטיות שלך חשובה לנו, לעולם לא נעביר את המידע שלך לגורם שלישי בלי בקשתכם

עובד שנפגע בעבודתו זכאי לטיפול רפואי על חשבון הביטוח הלאומי לקבלת הטיפול, על המעסיק לציידו בטופס זה

מה זה טופס 250?

טופס בל 250, הידוע גם כ-"טופס תאונת עבודה", הוא טופס של ביטוח לאומי שממלא עובד שנפגע בתאונת עבודה ובו נכתב תיאור ראשוני לתאונה. המעסיק נדרש לחתום על הטופס, אך רשאי להסתייג מהתיאור.

רק בהצגת טופס 250 חתום לקופת החולים, תונפק לעובד "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בתאונה". טופס ה-250, התעודה ומסמכים נוספים הכרחיים בתביעה לקבלת דמי פגיעה מביטוח הלאומי.

איך נראה הטופס

הטופס הוא די קצר, בן עמוד אחד ולו 4 חלקים:

1 - פרטי המעסיק

פרטים בסיסיים של המעסיק.

2 - פרטי העובד (התובע)

קופת החולים של העובד, הסטטוס של העובד אצל המעסיק ופרטיו האישיים.

3 - פרטי התאונה

חלק זה מהווה גרסתו הראשונית של העובד לתאונה. חשוב להקפיד על מילוי מדויק ורצוי להתייעץ עם גורם מומחה.

4 - הצהרת המעסיק

חתימת המעסיק מהווה הכרה מצדו בכך שמדובר בתאונת עבודה.

מהי תאונת עבודה?

החוק 1 מפרש את המונח תאונת עבודה בצורה רחבה ומגדיר אותה ככל תאונה שקרתה בבית העסק או במהלך העבודה, בדרך אל העבודה או בדרך חזרה ממנה.

1 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 סעיפים 79-80 ופסיקות של בית המשפט העליון.

מהי תעודה רפואית ראשונה לנפגע בתאונה?

תעודה שמונפקת בקופת החולים לעובד שנפגע בתאונת עבודה, חתומה וממולאת על ידי הרופא המטפל. בתעודה מתוארים בקצרה הליכי הטיפול שקיבל העובד הפגוע, וכן - הערכת הרופא לגבי משך הזמן שעל העובד להיעדר מעבודתו. התעודה מוגשת לביטוח לאומי (לצד מסמכים נוספים) בהליך תביעה לדמי פגיעה, ובמרבית המקרים מתקבלת סמכותה ללא ועדה רפואית בביטוח לאומי. התעודה תונפק רק בהצגת טופס 250.

מה לעשות אחרי תאונת עבודה?

  1. קבלת טיפול רפואי מיידי.
  2. שמירה ואיסוף מסמכים: אסמכתאות רפואיות, דו"חות משטרה (אם יש), מסמכי ביטוח רלוונטים.
  3. ניתן להתייעץ עם גורם מומחה (עו"ד או חברה למימוש זכויות רפואיות).
  4. מוקדם ככל האפשר יש למלא את הטפסים הדרושים ולצרף את האסמכתאות הדרושות, ולהגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה מול המוסד לביטוח לאומי.
  5. אם אחרי 91 ימים (13 שבועות) נותרתה נכות או פגיעה בכושר העבודה יש לפתוח הליך נוסף של קביעת נכות מול ביטוח לאומי. גם פה ניתן להתייעץ עם מומחה.

מהם דמי פגיעה?

דמי פגיעה הם תשלומים שהביטוח הלאומי משלם לעובד (שכיר או עצמאי) שנפגע בתאונת עבודה ואינו מסוגל לעבוד, כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה.

דמי הפגיעה משולמים לתקופה של 13 שבועות (91 ימים) לכל היותר. גובהם יהיה 75% מההכנסה הממוצעת בשלושת החודשים הקודמים לתאונה.

דמי הפגיעה הם הכנסה חייבת ומנוכים מהם מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות.

לאחר 91 הימים, אם העובד נותר עם נכות, ניתן להתחיל בתהליך של תביעת לגמלת נכות מעבודה.

אילו מסמכים יש להגיש בתביעה של עובד שכיר לדמי פגיעה?

יש להגיש לביטוח הלאומי את הטפסים הבאים:

מספר (בל) שם מי ממלא טופס נייר מילוי מקוון
250 טופס למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה- שכיר העובד + המעסיק הורדה מילוי מקוון
2201 נספח א' תעודה רפואית ראשונה לנפגע בתאונה הגורם הרפואי שהעניק טיפול ראשוני הורדה
211 תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה העובד + המעסיק הורדה מילוי מקוון
284 הצהרת המעסיק על פגיעה בעבודה המעסיק הורדה
7101 כתב ויתור סודיות רפואית - נפגעי עבודה העובד הורדה מילוי מקוון

טפסים 284 ו-7101 כלולים בגרסת הנייר של טופס 211. במקרה שמגישים את הטופס בצורה מקוונת יש למלאם בנפרד ולצרפם לטופס המקוון.

בנוסף ייש לצרף את הטפסים הבאים:

  • אסמכתאות רפואיות הקשורות בפגיעה: דו"ח מד"א, דו"ח חדר מיון וכיו"ב.
  • אם מדובר בתאונת דרכים: דו"ח משטרה, טופס דיווח תאונה לחברת הביטוח, וכן תעודת ביטוח חובה.

אילו מסמכים יש להגיש בתביעה של עצמאי לדמי פגיעה?

יש להגיש לביטוח הלאומי את הטפסים הבאים:

מספר (בל) שם מי ממלא טופס נייר מילוי מקוון
283 אישור למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה - עצמאי העצמאי הורדה מילוי מקוון
2201 נספח א' תעודה רפואית ראשונה לנפגע בתאונה הגורם הרפואי שהעניק טיפול ראשוני הורדה
211 תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה העצמאי הורדה מילוי מקוון
284 הצהרת המעסיק על פגיעה בעבודה העצמאי הורדה
7101 כתב ויתור סודיות רפואית - נפגעי עבודה העצמאי הורדה מילוי מקוון

טפסים 284 ו-7101 כלולים בגרסת הנייר של טופס 211. במקרה שמגישים את הטופס בצורה מקוונת יש למלאם בנפרד ולצרפם לטופס המקוון.

בנוסף ייש לצרף את הטפסים הבאים:

  • אסמכתאות רפואיות הקשורות בפגיעה: דו"ח מד"א, דו"ח חדר מיון וכיו"ב.
  • אם מדובר בתאונת דרכים: דו"ח משטרה, טופס דיווח תאונה לחברת הביטוח, וכן תעודת ביטוח חובה.
  • אם התאונה קרתה מחוץ לבית העסק: אישור מהגורם שעבורו בוצעה העבודה (לקוח, קבלן וכיו"ב).

גורמים שיכולים לעזור מול ביטוח לאומי

ניתן להיעזר בעו"ד מומחה בתביעות נזקי גוף ובדיני ביטוח לאומי או באחת מהחברות למימוש זכויות רפואיות:

איך? צרו טופס מקוון עם פרטי החברה שלכם ושמרו אותו לכל תאונה שתגיע
הטפסים החתומים יגיעו אליכם ואל העובד במייל. פשוט

צרו טופס עבור הארגון שלכם

עם כתובת דוא"ל לקבלת הטפסים החתומים וההגדרות הרלוונטיות אליכם

שלחו לעובדים קישור לטופס שיצרתם

הטופס עובד מצוין במכשירים ניידים כך שתוכלו לשלוח גם בווטסאפ ו-SMS

קבלו את הטפסים החתומים בדוא"ל

כל טופס יישלח כקובץ PDF אליכם ואל העובד

צרו טופס זה חינם וללא התחייבות

רוצים לראות דוגמה?

זהו קישור לטופס מותאם לדוגמה.
הוא כולל פרטים של חברה מומצאת, "חברה בע"מ", ובסיום התהליך שולח את הטופס לכתובת של העובד ואלינו.
אבל זאת רק דוגמה. בטופס שלכם תוכלו להזין את הפרטים שלכם.

אודות השירות

אתר tofes101.co.il מציע שירותים חינמיים בחסות מערכת עובדים.io למחשוב תהליכי קליטת עובדים וניהול כוח אדם.
השירות עלה לאוויר באוגוסט 2015 עם טופס 101 דיגיטלי. כיום הוא כולל מגוון רחב טפסים ושירותים ואנחנו מוסיפים כל הזמן עוד.

המערכת והשירות מפותחים ע"י חברת טפז המספקת פתרונות למחשוב טפסים ותהליכים ארגוניים.
בנוסף לעובדים.io, המיועדת לטפסים בתחום של כוח אדם, אנו מציעים שירותי מחשוב טפסים מכל סוג באמצעות מערכת טפז.
באתר שלנו דוגמאות דוגמאות רבות לטפסים שמחשבנו ומידע נוסף על המערכת ועל השירותים שאנו מספקים.

צור קשר