נקודת זיכוי לנער

נער בן 16-18 או מי שבן הזוג שלו (הוא נשוי לו ומנהל איתו משק בית משותף) בן 16-18 זכאי לנקודת זיכוי אחת.

מימוש הנקודות בטופס 101

כדי לקבל את נקודות הזיכוי יש סמן איקס בסעיף 12 של חלק ח' בטופס.

מילוי בטופס 101 המקוון

בקשת נקודות זיכוי לנער בטופס 101 האינטרנטי

בטופס 101 רגיל

בקשת נקודות זיכוי לנער בטופס 101 רגיל

מקורות

סעיף 40ב לפקודת מס הכנסה