נקודות זיכוי עקב בן זוג שלא עובד

אם לבן זוגך, לו אתה נשוי ואתם גרים ביחד, אין הכנסה - אתה זכאי לנקודת זיכוי אחת אם מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

  • אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה (62 לנשים ו-67 לגברים).
  • אחד מבני הזוג הוא עיוור.
  • אחד מבני הזוג נכה שנקבעה לו נכות של 100% עבור סעיף אחד או שנקבעה לו נכות משוכללת (חישוב מיוחד) של 90% וממעלה לתקופה של 185 ימים ומעלה.

טופס 101

כדי לקבל את נקודות הזיכוי יש סמן איקס בסעיף 5 של חלק ח' בטופס. יש לצרף לטופס אישורים רלוונטיים, כמו תעודת עיוור או את פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות.

מילוי בטופס 101 המקוון

בקשת נקודות זיכוי עקב בן זוג שלא עובד בטופס 101 האינטרנטי

אם תצרף מסמכים לטופס, הם יופיעו כקבצים מצורפים לקובץ ה-PDF שיתקבל בסיום התהליך.

מילוי בטופס 101 רגיל

בקשת נקודות זיכוי עקב בן זוג שלא עובד בטופס 101 רגיל

מקורות

סעיף 37 לפקודת מס הכנסה.