נקודות זיכוי לתושב ישראל

כל תושב ישראל זכאי לשתיים ורבע נקודות זיכוי. מתוכן 2 נקודות עבור היותו תושב ישראל ועוד רבע נקודה עבור נסיעות למקום העבודה.

מימוש הנקודות בטופס 101

כדי לקבל את נקודות הזיכוי יש סמן איקס בסעיף 1 של חלק ח' בטופס.

בטופס 101 האינטרנטי

אם ציינת בחלק א' של הטופס שאתה תושב ישראל, אז הבקשה לזיכוי תסומן אוטומטית. אחרת, לא תוכל לסמן סעיף זה. בקשת נקודות זיכוי לתושב ישראל בטופס 101 האינטרנטי

בטופס 101 רגיל

בקשת נקודות זיכוי לתושב ישראל בטופס 101 רגיל

מקורות

סעיפים 34 ו-36 לפקודת מס הכנסה.