נקודות זיכוי לעולה חדש

כעולה חדש, אתה זכאי לנקודות זיכוי למשך 42 חודשים (3.5 שנים) מהיום בו עלית לישראל:

  • ב-18 החודשים הראשונים אתה זכאי ל-3 נקודות זיכוי כל חודש.
  • ב-12 החודשים הבאים אתה זכאי ל-2 נקודות זיכוי כל חודש.
  • ב-12 החודשים הבאים אתה זכאי לנקודת זיכוי אחת כל חודש.

תקופת הזכאות

מתחילים לספור את 42 החודשים ברגע שקבלת את תעודת העולה ולא עוצרים גם אם אין לך הכנסה לתקופה מסויימת.

הספירה נעצרת בזמן שירות בצה"ל או לימודים במוסד על-תיכוני.

אם במהלך התקופה תצא מהארץ לתקופה רצופה של בין חצי שנה לשלוש שנים, תוכל לבקש לעצור את הספירה לתקופה זו.

אם לא עבדת מספר חודשים במהלך השנה, תוכל להשתמש בנקודות הזיכוי של החודשים שבהם לא עבדתם, בחודשים שבהם כן עבדת.

דוגמא

נניח שעלית לארץ ב-1 לאוקטובר 2010. בשנת 2010, אתה זכאי ל-3 נקודות זיכוי, כל חודש, בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר. נניח שהתחלת לעבור רק ב-1 לדצמבר אז יוצא שבחודשים אוקטובר ונובמבר לא הייתה לך הכנסה, לכן לא היית צריך לשלם מס הכנסה ולכן לא יכולת לנצל את נקודות הזיכוי. לכן, בחודש דצמבר תוכל לנצל סה"כ 9 נקודות זיכוי - 3 עבור חודש דצמבר ועוד 6 עבור חודשים אוקטובר ונובמבר שלא ניצלת את נקודות הזיכוי שלהן.

מימוש הנקודות בטופס 101

כדי לקבל את נקודות הזיכוי עליך למלא טופס 101 ולמסור אותו למעסיק לפני סוף השנה, כלומר, עד ה-31 לדצמבר. בסעיף 4 של חלק ח' של הטופס עליך לסמן שאתה מבקש זיכוי ממס משום שאתה עולה חדש ולציין את תאריך העלייה שלך.

אם לא הייתה לך הכנסה מתחילת השנה (או אם עלית השנה אז מתאריך העלייה שלך) עד לתחילת העבודה אצל מעסיק זה, כדאי שתציין את תאריך תחילת העובדה תחת "לא היתה לי הכנסה בישראל מתחילת שנת המס הנוכחית עד תאריך". כך המעסיק ידע לזכות אותך על נקודות הזיכוי שלא ניצל בתקופה שלא הייתה לך הכנסה.

תקופת זכאות לא רצופה

אם תקופת הזכאות לנקודות שלך (42 החודשים) אינה רצופה, למשל כי שירתת בצה"ל באמצע אז חישוב הזכאות לנקודות זיכוי נהפך למעט למסובך יותר. עליך לפנות לפקיד השומה כדי שיחשב את מספר נקודות הזיכוי להן אתה זכאי בכל חודש. פקיד השומה יפיק עבורך אישור שאותו יהיה עליך להגיש למעסיק. אל תסמן בטופס 101 שאתה מבקש זיכוי ממס משום שאתה עולה חדש.

בטופס 101 האינטרנטי

בקשת נקודות זיכוי עבור עולה חדש בטופס 101 האינטרנטי

אם תצרף צילום של תעודת עולה לטופס, הוא יופיע כקובץ מצורף לקובץ ה-PDF שיתקבל בסיום התהליך.

מילוי בטופס 101 רגיל

בקשת נקודות זיכוי עבור עולה חדש בטופס 101 רגיל

מקורות

סעיף 35 לפקודת מס הכנסה.