נקודות זיכוי למסיים שירות צבאי/ לאומי/ אזרחי

משתחרר משירות החובה בצה"ל במשמר הגבול או במשטרה או משירות לאומי-אזרחי זכאי לנקודות זיכוי למשך 36 חודשים החל מהחודש לאחר החודש בו השתחרר מהשירות. מספר הנקודות משתנה תלוי במשך השירות ובמין המשתחרר:

שירות צבאי

מין המשתחרר משך השירות הצבאי נקודות זיכוי מדי חודש
גבר 23 חודשים מלאים או יותר 2 נקודות זיכוי
12 חודשים מלאים - 23 חודשים נקודת זיכוי אחת
אישה 22 חודשים מלאים או יותר 2 נקודות זיכוי
12 חודשים מלאים - 22 חודשים נקודת זיכוי אחת

מי ששירת פחות מ-12 חודשים מלאים, בין אם הוא גבר או אישה, אינו זכאי לנקודות זיכוי אלה.

דוגמא

חיילת ששירתה 20 חודשים בשירות חובה והשתחררה מתישהו בחודש ינואר, תהיה זכאית לנקודת זיכוי אחת החל מחודש פברואר באותה שנה, למשך 36 חודשים.

שירות לאומי/אזרחי

מספר החודשים המינימאלי הדרוש לקבלת הנוקודת משתנה בהתאם למסלול:

  • שירות אזרחי - 12 חודשים מלאים
  • שירות אזרחי במסלול אזרחי-ביטחוני (36 שעות שבועיות בממוצע) - 12 חודשים מלאים
  • שירות אזרחי במסלול ביניים (30 שעות שבועיות בממוצע) - 16 חודשים מלאים
  • שירות אזרחי במסלול מפוצל - (20 שעות שבועיות בממוצע) - 24 חודשים מלאים
  • שירות לאומי - 12 חודשים מלאים

מימוש הנקודות בטופס 101

כדי לקבל את נקודות הזיכוי יש סמן איקס בסעיף 13 של חלק ח' בטופס וכן לציין את תאריכי תחילת וסיום השירות. יש לצרף לטופס צילום של תעודת השחרור או סיום השירות.

מילוי בטופס 101 המקוון

בקשת נקודות זיכוי למסיים שירות צבאי/אזרחי בטופס 101 האינטרנטי

אם תצרף צילום של תעודת השחרור לטופס, הוא יופיע כקובץ מצורף לקובץ ה-PDF שיתקבל בסיום התהליך.

מילוי בטופס 101 רגיל

בקשת נקודות זיכוי למסיים שירות צבאי/אזרחי בטופס 101 רגיל

מקורות

סעיף 39א לפקודת מס הכנסה

סעיף 1 לחוק קליטת חיילים משוחררים