נקודות זיכוי לאישה

כל אישה זכאית באופן אוטומטי לחצי נקודת זיכוי.

מימוש הנקודות בטופס 101

מכיוון שחצי הנקודה ניתנת לכל אישה באופן אוטומטי, אין צורך לבקשה באופן מפורש בטופס 101. כל שצריך הוא לסמן את המין כנקבה בחלק א' של הטופס.

מקורות

סעיף 36א לפקודת מס הכנסה.