נקודות זיכוי עבור גידול ילדים

נקודות זיכוי עבור ילדים ניתנות החל בשנה בה נולד הילד ועד לשנה בה ימלאו לילד 18 שנים. מספר הנקודות משתנה בהתאם להורה ולכמה שנים עברו מהשנה בה נולד הילד.

קיימים 3 סוגים של נקודות זיכוי להורים לילדים:

  • עבור פעוט עד גיל 4 (הטבה זו ניתנת החל משנת המס 2012).
  • עבור ילד עד גיל 5
  • עבור ילד עד גיל 18

הנקודות ניתנות עבור כל ילד וכדי להגיע לסך הנקודות שהורה זכאי להן יש לסכום את הנקודות הניתנות עבור כל אחד מהילדים, בהתאם לכמה שנים עבור מהשנה בה הוא נולד.

בטופס 101, סעיף 7 של חלק ח' מתייחס להטבות נקודות הזיכוי עבור ילד עד גיל 5 ועד גיל 18 וסעיף 8 מתייחס לנקודות הזיכוי לפעוט עד גיל 4.

נקודות זיכוי לזוג הורים

זוג הורים, לרבות זוג הורים חד-מיני, שהם נשואים, ידועים בציבור, גרושים או פרודים זכאים לנקודות זיכוי בהתאם לטבלה זו:

מספר שנים אחרי הולדת הילד זוג נשוי או ידוע בציבור: האמא
זוג גרוש או פרוד: ההורה שהילד בחזקתו
זוג חד מיני: ההורה שמקבל את קצבת הילדים
זוג נשוי או ידוע בציבור: האבא
זוג גרוש או פרוד: ההורה שהילד אינו בחזקתו
זוג חד מיני: ההורה שלא מקבל את קצבת הילדים
0
(השנה בה הילד נולד)
½ נקודה עבור ילד עד גיל 18 נקודה 1 עבור פעוט עד גיל 4
1-2
(השנים בהן הילד יחגוג את יום הולדתו הראשון והשני)
2 נקודות, מהן:
נקודה 1 עבור ילד עד גיל 5
ועוד נקודה 1 עבור ילד עד גיל 18
2 נקודות עבור פעוט עד גיל 4
3 2 נקודות, מהן:
נקודה 1 עבור ילד עד גיל 5
ועוד נקודה 1 עבור ילד עד גיל 18
נקודה 1 עבור פעוט עד גיל 4
4-5 2 נקודות, מהן:
נקודה 1 עבור ילד עד גיל 5
ועוד נקודה 1 עבור ילד עד גיל 18
6-17 נקודה 1 עבור ילד עד גיל 18
18
(בשנה זו ימלאו לילד 18 שנים)
½ נקודה עבור ילד עד גיל 18

נקודת זיכוי נוספת להורה גרוש או פרוד

בנוסף לנקודות אלה, הורה גרוש או פרוד שמגדל את ילדיו (כלומר, הם נמצאים בחזקתו), הוא משתתף בכלכלתם (למשל על ידי תשלום מזונות ילדים) או שהוא מחזיק במשמרות משותפת מלאה על ילדיו זכאי לנקודת זיכוי אחת נוספות, ללא תלות במספר הילדים. בטופס 101 - זהו סעיף 6 בחלק ח'.

רק ההורה שהילדים בחזקתו יקבל את נקודת הזיכוי הנ"ל. ההורה השני (שהילדים אינם בחזקתו) זכאי לנקודת זיכוי אחת בגין השתתפות בכלכלת ילדיו. בטופס 101 - זהו סעיף 10 בחלק ח'.

הזכאות היא מהשנה בה נולד הילד הראשון עד לשנה בה ימלאו 18 לילד הצעיר ביותר.

נקודות זיכוי לאישה שנישאה לאלמן ולגבר שנישא לאלמנה

החל משנת המס 2015:

  • גבר שנישא לאלמנה, יקבל את נקודות הזיכוי עבור ילדיה הפעוטות (עד גיל 4), אף אם הם אינם ילדיו.
  • אישה שנישאה לאלמן, תקבל את ההטבה גם עבור ילדיו (עד גיל 5 ועד גיל 18).

כדי לקבל את נקודות הזיכוי יש למלא טופס 101 כרגיל (כולל חלק ג' וסעיפים 7 או 8 בחלק ח'), וכן לצרף צילום של תעודת הזהות והספח של בן הזוג, שבו מופיעים פרטי הילדים.

נקודות זיכוי להורה יחיד

הורה יחיד הוא הורה לילד שהורה השני שלו אינו בחיים או שהילד רשום במרשם האוכלוסין ללא פרטי ההורה השני. הורה יחיד יקבל את נקודות הזיכוי ששני ההורים היו מקבלים אילו היה מדובר בזוג הורים נשואים:

מספר שנים אחרי הולדת הילד הורה יחיד
0
(השנה בה הילד נולד)
נקודה וחצי, מהן:
נקודה 1 עבור פעוט עד גיל 4
ועוד ½ נקודה עבור ילד עד גיל 18
1-2
(השנים בהן הילד יחגוג את יום הולדתו הראשון והשני)
4 נקודות, מהן:
2 נקודות עבור פעוט עד גיל 4
נקודה 1 עבור ילד עד גיל 5
ועוד נקודה 1 עבור ילד עד גיל 18
3 3 נקודות, מהן:
נקודה 1 עבור פעוט עד גיל 4
נקודה 1 עבור ילד עד גיל 5
ועוד נקודה 1 עבור ילד עד גיל 18
4-5 2 נקודות, מהן:
נקודה 1 עבור ילד עד גיל 5
ועוד נקודה 1 עבור ילד עד גיל 18
6-17 נקודה 1 עבור ילד עד גיל 18
18
(בשנה זו ימלאו לילד 18 שנים)
½ נקודה עבור ילד עד גיל 18

נקודת זיכוי נוספת להורה יחיד

בנוסף לנקודות הזיכוי האלה שניתנות עבור כל ילד בהתאם לכמה שנים עברו מהשנה בה הוא נולד, הורה יחיד יקבל נקודת זיכוי נוספת עבור היותו הורה יחיד - בלי תלות במספר הילדים. ההורה זכאי לנקודה כל עוד לא חלפו 18 שנים מהשנה בה נולד הילד הצעיר ביותר.

בטופס 101 - זהו סעיף 9 בחלק ח'.

מימוש הנקודות בטופס 101

סעיפים 6-10 בחלק ח' של טופס 101 מתייחסים לנקודות זיכוי אלה. יש לסמן איקס בחלקים בסעיפים המתאימים לך ולציין את מספר הילדים בכל קבוצת גיל איפה שנדרש. יש לצרף צילום של ספח תעודת זהות בו רואים את פרטי הילדים. הורה פרוד יצרף אישור מפקיד השומה (לשם כך, יתכן שיהיה צורך להציג בפני פקיד השומה פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה המאשר את המשמורת על הילדים).

בטופס 101 האינטרנטי

יש לסמן תחילה את מצבך המשפחתי בחלק א'. אם אתה פרוד, תוכל לצרף את האישור מפקיד השומה.

מצב משפחתי ואישור פקיד שומה בטופס 101 האינטרנטי

לאחר מכן יש להכניס בחלק ג' את הפרטים של ילדיך שטרם מלאו להם 19 שנים.

הזנת פרטי ילדים בטופס 101 האינטרטי

כעת תוכל לבחור את הזיכויים ממס המתאימים לך. סעיף 7 מתייחס לזיכויים עבור ילדים עד גיל 5 ועד גיל 18 וסעיף 8 מתייחס לזיכוי עבור פעוטות עד לגיל 4.

בשני הסעיפים, הטופס יחשב בעצמו את מספר הילדים בכל קבוצת גיל רלוונטית בהתאם למה שהכנסת בחלק ג' ולא תוכל לערוך נתונים אלה בעצמך.

בקשת נקודות זיכוי עבור ילדים עד גיל 5 ועד גיל 18 בטופס 101 האינטרנטי

כל מסמך שצטרף לטופס יופיע כקובץ מצורף לקובץ ה-PDF שיתקבל בסיום התהליך.

מילוי בטופס 101 רגיל

בקשת נקודות זיכוי עבור גידול ילדים בטופס 101 רגיל

"חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015"