נקודות זיכוי עבור תשלום מזונות

גרוש שנישא מחדש לבן זוג אחר והוא משלם מזונות לבן הזוג הקודם, זכאי לנקודת זיכוי אחת.

מימוש הנקודות בטופס 101

כדי לקבל את נקודות הזיכוי יש למלא טופס 101 ולמסור אותו למעסיק לפני סוף השנה (כלומר, עד ה-31 לדצמבר).

בחלק ח', סעיף 11, יש לסמן שאתה מבקש זיכוי ממס "בגין מזונות לבן/בת זוגי לשעבר". יש לצרף לטופס צילום של פסק דין המחייב אותך בתשלום מזונות.

מילוי בטופס 101 המקוון

בקשת נקודות זיכוי עבור תשלום מזונות בטופס 101 האינטרנטי

מילוי בטופס 101 רגיל

בקשת נקודות זיכוי עבור תשלום מזונות בטופס 101 רגיל

אם תצרף צילום של פסק דין לטופס, הוא יופיע כקובץ מצורף לקובץ ה-PDF שיתקבל בסיום התהליך.

מקורות

סעיף 40א לפקודת מס הכנסה.