בחירת תאריך במכשירים ניידים

בחירת תאריך במכשירים ניידים

בשדות של בחירת תאריך, לדוגמה תאריך לידה, אנו עושים שימוש בבוחר התאריכים שבא עם מערכת ההפעלה של המכשיר. בחלק מהמכשירים, השימוש בממשק אינו אינטואיטיבי ואנשים רבים נאלצים לדפדף חודש אחד חודש עד לשנה הרצויה. הצילומים להלן מציגים את הממשקים במערכות ההפעלה השונות ואיך להשתמש בהם.

Android 6 ומעלה

זהו הממשק האחראי למרבית התלונות המגיעות אלינו. כדי לעבור מתצוגה של חודש לתצוגה של שנים יש ללחוץ על השנה בחלק העליון של המסך (מוקף באדום).

בוחר תאריך במערכות אנדרויד 6 ומעלה - תצוגת חודש

כדי לעבור מתצוגה של שנים לתצוגה של חודש יש ללחוץ על התאריך בחלק העליון של המסך (מוקף באדום).

ש תאריך במערכות אנדרויד 6 ומעלה - תצוגת שנה

Android 4-5

ניתן לגלול למעלה ולמטה בשלושת העמודות: שנים, חודשים ותאריכים.

בוחר תאריך במערכות אנדרויד 5 ומטה

ניתן גם ללחוץ על כל שלושת מרכיבי התאריך כדי לארוך אותם ידנית.

בוחר תאריך במערכות אנדרויד 5 ומטה - הקלדה של חודש

IOS

ניתן לגלול למעלה ולמטה בשלושת העמודות: שנים, חודשים ותאריכים.

בוחר תאריך במערכות IOS